This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping Free shipping on orders over $200.

 Find english version here

Дата останнього оновлення – 24.11.2020 року

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Ці ПРАВИЛА І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ (далі за текстом – Угода) є угодою, що укладається між адміністрацією веб-сайту https://mari-b.com/ (далі за текстом – «Адміністрація», «Правовласник» або «Ми»), яка є правовласником веб-сайту https://mari-b.com/ (далі за текстом – Веб-сайт) та надає доступ до його функціональних можливостей, а також фізичною особою, яка використовує Веб-сайт та/або зареєструвалася на Веб-сайті.

1.1.1. Користуючись положеннями статті 6 Цивільного кодексу України Сторони (користувач (користувачі) і Правовласник) укладають договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. В окремих положеннях даної Угоди Сторони відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої відносини на власний розсуд. Ураховуючи наведене, Ви (користувач, користувачі) та Правовласник уклали цю Угоду і надали свою згоду щодо всіх положень даної угоди, а також прав і обов’язків, які передбачені цією Угодою і випливають з її змісту.

1.1.2. Умови даної Угоди однакові для всіх користувачів. Приєднання до цієї Угоди є повною, безумовною і добровільною відповіддю про беззаперечне прийняття (акцепт) умов і положень цієї Угоди. Згода користувача та беззаперечне прийняття (акцепт) користувачем умов і положень цієї Угоди підтверджується (виражається) фактом використання користувачем Веб-сайту та/або фактом заповнення (внесення) користувачем даних до будь-яких форм реєстрації (форм замовлення, анкет тощо), вбудованих в структуру Веб-сайту. Таким чином, Користувач дає свою однозначну згоду з усіма умовами цієї Угоди.

1.1.3. КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ, ЯКЩО ВІН НЕ ЗГОДЕН З УМОВАМИ І ПОЛОЖЕННЯМИ ЦІЄЇ УГОДИ, АБО ЯКЩО ВІН НЕ ДОСЯГ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ВІКУ, КОЛИ ВІН МАЄ ПРАВО УКЛАДАТИ УГОДИ ПОДІБНОГО ЗМІСТУ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ УМОВАМИ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ВЕБ-САЙТОМ. МИ РЕКОМЕНДУЄМО РЕГУЛЯРНО ПЕРЕГЛЯДАТИ ЦЮ УГОДУ, ОСКІЛЬКИ ЇЇ УМОВИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАНОЇ УГОДИ, ОСКІЛЬКИ ЇЇ ПОЛОЖЕННЯ ТА/АБО ФАКТ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ.

Ваші права та обов’язки при використанні Веб-сайту додатково визначаються (можуть бути визначені) також і іншими угодами (публічними офертами), про наявність яких ми повідомляємо Вас за допомогою нашого Веб-сайту.

1.2. Відповідно до цієї Угоди Правовласник надає Користувачам право користування Веб-сайтом і вбудованою у нього інформаційною платформою з метою оформлення замовлення товарів та/або послуг, а також з метою ознайомлення користувачів з інформаційними матеріалами, які розміщенні на Веб-сайті.

 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ У ЦІЙ УГОДІ

2.1. У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:

Веб-сайт – Інтернет-ресурс з доменною адресою https://mari-b.com/, а також всі його сабдомени і сторінки. За допомогою функціональних можливостей Веб-сайту користувачі отримують можливість направляти Адміністрації заявки у цифровому вигляді щодо замовлення товарів та/або послуг, а також знайомитись з інформаційними матеріалами, які розміщенні на Веб-сайті.

Користувач (або «ви») – фізична особа (у тому числі фізична особа, що діє від імені юридичної особи), яка користується (користувалася) Веб-сайтом та/або добровільно пройшла реєстрацію на Веб-сайті та/або залишила свої дані у будь-яких формах та/або анкетах Веб-сайту.

Обліковий запис – запис (обліковий запис користувача), що містить відомості (всі або частину), які користувач повідомляє про себе під час реєстрації на Веб-сайті.

Особистий кабінет - це частина Веб-сайту, у якій користувач може отримувати різні відомості, довідкову та/або іншу інформацію. Такі елементи Веб-сайту, як «Обліковий запис» та «Особистий кабінет», а також функції, які випливають з цих елементів, можуть бути не реалізовані в роботі Веб-сайту або реалізовані частково.

«Адміністрація» («Правовласник» або «Ми») – це фізична особа - підприємець Буднік Марія Миколаївна, яка володіє виключними правами інтелектуальної власності на Веб-сайт.

 

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

3.1. ДЛЯ ТОГО ЩОБ КОРИСТУВАТИСЯ РЕСУРСАМИ, СЕРВІСАМИ І МОЖЛИВОСТЯМИ ВЕБ-САЙТУ, КОРИСТУВАЧУ НЕОБХІДНО НАДАТИ СВОЮ ДОБРОВІЛЬНУ ЗГОДУ З УМОВАМИ ДАНОЇ УГОДИ. КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ, ЯКЩО ВІН НЕ ПРИЙНЯВ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ.

3.2. Відвідувач не має права користуватися Веб-сайтом та не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг віку, встановленого законодавством для укладення подібних угод, або не виконав інших умов для укладення подібних угод, передбачених законодавством.

3.3. При реєстрації на Веб-сайті та/або оформленні товару (товарів) через Веб-сайт користувач зобов’язаний ввести і вказати правдиві та актуальні відомості про нього. Користувач вказує відомості про нього і передає їх Правовласнику в об’ємі, в порядку і на умовах, визначених у нашій Політиці Конфіденційності (Додаток №1). Користувач зобов'язується вносити відповідні зміни при кожній зміні реєстраційних даних.

3.4. Недостатність та/або недостовірність відомостей, зазначених у пункті 3.3. призводить до неможливості використання Веб-сайту та/або придбання товарів через Веб-сайт.

3.5. Користувач в момент реєстрації та/або оформлення через Веб-сайт замовлення товару/послуги висловлює свою згоду:

3.5.1. На розміщення інформації про свої персональні дані в обсязі, передбаченому цією Угодою, а також нашою Політикою Конфіденційності.

3.5.2. На обробку своїх персональних даних, відповідно до цілей, зазначених у цій Угоді та/або у нашій Політиці Конфіденційності.

3.5.3. На використання і поширення своїх персональних даних, згідно умов цієї Угоди і Політики Конфіденційності. Також Користувач в момент реєстрації висловлює свою згоду на доступ третіх осіб до своїх персональних даних в порядку, передбаченому цією Угодою та/або зазначеному в Політиці Конфіденційності. Всі особисті дані, зазначені користувачем, охороняються відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

3.6. Правовласник має право призупинити доступ користувача до облікового запису користувача і сервісів Веб-сайту в разі порушення (недотримання) користувачем цієї Угоди.

3.7. Дані, що вносяться користувачами при реєстрації (оформленні товару/послуг), використовуються для забезпечення функціонування сервісів Веб-сайту та реалізації функцій Веб-сайту, якими користуються (можуть скористуватися) користувачі.

3.8. Видалення облікового запису проводиться в такому порядку:

3.8.1. Обліковий запис користувача видаляється Правовласником на підставі запиту, отриманого від користувача.

3.9. Один користувач може мати тільки один обліковий запис. Ідентифікація користувача здійснюється за реєстраційними даними.

 

4. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

(ПРАВО КОРИСТУВАННЯ КОНТЕНТОМ)

4.1. Користувач має право використовувати ресурси Веб-сайту способами, що узгоджуються з призначенням Веб-сайту та не порушують цю Угоду, а також чинне законодавство України.

4.2. Права інтелектуальної власності на всі матеріали і контент Веб-сайту, ресурси і сервіси, якщо не вказано інше, належать Правовласнику.

4.3. Копіювання матеріалів Веб-сайту без письмової згоди Правовласника заборонено.

4.4. Допускається часткове цитування матеріалів Веб-сайту на нерегулярній основі з обов'язковим посиланням на сторінку-джерело цитати (не більше 10% від загального обсягу матеріалу).

 

5. РОЛЬ ПРАВОВЛАСНИКА

5.1. Правовласник не несе відповідальності за дії користувачів.

5.2. Правовласник може заблокувати обліковий запис користувача з наступних причин: порушення користувачем правил цієї Угоди; вчинення користувачем дій, які розглядаються Правовласником як обман, шахрайство і введення в оману користувачів та/або Правовласника.

 

6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, ЗАМОВЛЕННЯ НА ЯКІ

ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

6.1. Відповідальність за якість товару, який замовляється через Веб-сайт, несе виробник товару. Перед направленням будь-яких претензій щодо якості та споживчих характеристик товару на адресу продавця, покупець - користувач Веб-сайту зобов’язується попередньо скерувати таку претензію на адресу виробника товару придбаного через Веб-сайт та отримати відповідь від виробника товару або повідомити продавця товару про неотримання відповіді протягом 45 календарних днів з дати направлення претензії, додавши копії підтверджуючих документів.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Політика конфіденційності інформації і правила обробки персональних даних користувачів визначені в окремій угоді – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, яка оформлена у вигляді Додатку №1 до цієї Угоди, який є її частиною. Користувач дає свою згоду на прийняття цієї Угоди та Додатків до неї, і погоджується з тим, яким чином Правовласник визначає порядок збору, зберігання і обробки персональних даних.

 

8. ВЕБ-САЙТ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОСІБ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ

8.1. ВЕБ-САЙТ, А ТАКОЖ ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ФУНКЦІЇ ТА СЕРВІСИ НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОСІБ МОЛОДШЕ 18 РОКІВ. ЯКЩО ВИ МОЛОДШЕ 18 РОКІВ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ (ЗАПОВНЮВАТИ ФОРМИ ТА/АБО АНКЕТИ) НА ВЕБ-САЙТІ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, ЯКІ МОЛОДШЕ 18 РОКІВ, ЗАБОРОНЕНО.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Користувач несе відповідальність за достовірність відомостей, які надаються ним Правовласнику під час реєстрації та/або оформлення замовлення товару через Веб-сайт.

9.3. ПРАВОВЛАСНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НАСЛІДКИ, ЯКІ СТАЛИСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕРВИ У РОБОТІ ВЕБ-САЙТУ ТА/АБО НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ВЕБ-САЙТУ, ВИКЛИКАНИХ ТЕХНІЧНИМИ ПЕРЕБОЯМИ У РОБОТІ УСТАТКУВАННЯ ТА/АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. РАЗОМ З ТИМ, ПРАВОВЛАСНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ПРИЙМАТИ ВСІ РОЗУМНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ТАКИХ ПЕРЕБОЇВ.

9.4. Правовласник не несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені користувачами або третіми особами, а також за упущену вигоду, що мала місце  в результаті роботи Веб-сайту.

 

10. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

10.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент натискання користувачем кнопки «замовити» («оформити», «купити», «зареєструватися», «увійти», «надати згоду», «погоджуюсь» або іншої кнопки з відповідним призначенням), вбудованої в інтерфейс Веб-сайту, та/або момент фактичного початку використання Веб-сайту користувачем. Така дія Користувача підтверджує надання згоди користувача з усіма умовами цієї Угоди.

10.1.1. У будь-якому випадку, заповнюючи форму реєстрації (замовлення товару/послуг) на Веб-сайті користувач засвідчує факт прийняття умов цієї Угоди.

10.2. Правовласник має право в односторонньому порядку і в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди шляхом розміщення на Веб-сайті її нової версії.

10.3. Користувач у свою чергу зобов'язується систематично знайомитись з актуальною редакцією цієї Угоди, розміщеної на Веб-сайті, включаючи інформацію щодо внесення змін до цієї Угоди. Якщо Правовласником прямо не буде вказано інше, нова редакція Угоди і Додатків до неї набуває чинності з моменту їх розміщення на Веб-сайті.

10.4. У разі незгоди з новою редакцією Угоди Користувач зобов'язаний негайно припинити користуватися Веб-сайтом.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ

11.1. Користувач може у будь-який момент розірвати Угоду з Правовласником, використовуючи відповідну процедуру видалення даних та припинивши користування Веб-сайтом і будь-які правовідносини з Правовласником, що пов’язані з використанням Веб-сайту.

11.2. Розірвання угоди з боку Правовласника може мати місце у випадках: порушення користувачем положень цієї Угоди, порушення користувачем положень додатків до цієї Угоди та/або нанесення користувачем шкоди Веб-сайту, Правовласнику, його представникам та/або найманим працівникам.

11.3. Відновлення взаємовідносин може відбутися за рішенням Правовласника у разі надсилання Правовласнику відповідного запиту та після усунення причин розірвання Угоди.

 

12. ЗАКОНОДАВСТВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Діяльність Правовласника здійснюється відповідно до законодавства України. Всі суперечки, пов'язані з дією цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення переговорів. Якщо у зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судах України.

12.2. Визнання в судовому порядку недійсними окремих положень цієї Угоди не тягне за собою недійсність Угоди в цілому.

 

13. ДОДАТКИ

13.1. Дана Угода містить наступні додатки, які є її частиною (а також самостійними юридичними документами):

Додаток №1 (згода на обробку персональних даних та інші положення про обробку персональних даних користувачів) – Політика Конфіденційності.

Використовуючи Веб-сайт, Ви зобов'язані ознайомитись і погодитись з усіма умовами нашої Політики Конфіденційності за наступним посиланням – https://mari-b.com/.

 

14. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

14.1. Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо даної Угоди, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти – info@mari-b.com.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

*exceptions may apply

Cart

No more products available for purchase

Your Cart is Empty